Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przesłanie na wskazane powyżej dane teleadresowe oferty stanowiącej informację handlową przesyłaną drogą elektroniczną (poprzez e-mail, serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe) przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie adres: Piękna 68, 00-672 Warszawa, adres do korespondencji al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa KRS 0000199402 StartUp Co za tkaninki, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu powyżej, jest fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, adres: Piękna 68, 00-672 Warszawa, adres do korespondencji  al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, KRS: 000199402 , StartUp Co za tkaninki.

Twoje dane osobowe wskazane w formularzu przetwarzane będą jedynie w celu realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora obejmujących marketing bezpośredni usług własnych polegający na przedstawieniu oferty na żądanie udostępniającego dane w celu marketingu bezpośredniego usług własnych i przesłania oferty.

Przy przetwarzaniu danych podjęte zostaną odpowiednie techniczne i organizacyjne środki przeznaczone do ochrony przed nieupoważnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych, oraz przed przypadkową utratą lub zniszczeniem bądź uszkodzeniem danych osobowych.

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż będzie to potrzebne i dopuszczalne przepisami prawa, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji złożonego żądania przesłania oferty i celu określonego w udzielonej przez Ciebie zgodzie. Administrator nie będzie również podzlecać przetwarzania danych osobowych bez Twojej uprzedniej zgody, z wyjątkiem starannie wybranych dostawców realizujących określone funkcje w imieniu Administratora(np. firmy pomagające Administratorowi w świadczeniu: usług dla klientów, usług technologicznych, przechowywaniu i łączeniu danych, realizacji wysyłki towarów i dostaw  ).

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania oraz (w zakresie wynikającym z przepisów) do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwe dla przetwarzania danych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (PUODO).

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: abi@business.link.

Więcej informacji o celach i zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności dostępnej tutaj.

Napisz do nas