Kontakt

 

Dane kontaktowe:

ul. Ryszarda Wagnera 34/14, 52-129 Wrocław
e-mail: kontakt@dotspillow.pl
telefon 511 672 440 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-17:00)
Fanpage Facebook

 

Sklep prowadzony jest przez Fundację Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą:
00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143,
w ramach StartUp-u prowadzonego w ramach Programu AIP.

Napisz do nas